Luce Smithuijsen

Advocaat
Luce Smithuijsen verleent als advocaat bijstand aan natuurlijke personen en bedrijven op het gebied van het financieel-economisch strafrecht en het (internationaal) sanctierecht. Daarnaast adviseert zij in uiteenlopende kwesties op het gebied van compliance.

Luce studeerde Nederlands recht in Utrecht en volgde daarbij een verdiepend honoursprogramma. Als stagiaire deed zij praktijkervaring op bij het Openbaar Ministerie en diverse vooraanstaande advocatenkantoren. Daarnaast studeerde zij een half jaar aan de LUISS Guido Carli universiteit in Rome, met aandacht voor het Europees strafrecht en mensenrechten. In 2018 behaalde zij cum laude de master strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, met als afstudeerrichting het financieel-economisch strafrecht.

Luce is redactielid van het Amsterdams Balie Bulletin, het digitale tijdschrift van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Daarnaast is zij lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).

Sinds 2018 is Luce als advocaat verbonden aan JahaeRaymakers.

Ons team