Ot Bouman

Juridisch secretaresse
Na een semester de mastervakken ‘EU Crimal Law’ en ‘Maritime and Transportation Law’ gevolgd te hebben aan Lund University in Zweden, is Ot dit jaar begonnen met de master Strafrecht aan de Universiteit van Utrecht. Naast haar studie houdt zij zich dit academisch jaar bezig als voorzitter van de Utrechtse Bedrijvendagcommissie bij de Juridische Studentenvereniging te Utrecht. Ot is sinds 2021 als juridisch secretaresse verbonden aan JahaeRaymakers.

Career

News & Publications

Our team