Madelon Stevens

Advocaat
Madelon Stevens is gespecialiseerd in het financieel-economische en fiscale sanctierecht. Zij adviseert en verleent bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen die als verdachte, getuige of slachtoffer verwikkeld dreigen te raken of zijn geraakt in bestuursrechtelijke of strafrechtelijke toezichts- of handhavingskwesties, gerelateerd aan naleving van milieu- en arbeidsomstandighedenwetgeving (arbeidsongevallen), corruptie, (fiscale) fraude, valsheid in geschrift en witwassen. Zij verzorgt ook trainingen, onder meer over hoe te handelen bij een onderzoek/inval door toezichthouders of opsporingsinstanties.

Daarnaast is Madelon gespecialiseerd in anti-corruptievraagstukken. Zij adviseert over en staat cliënten bij in het ontwikkelen van anti-corruptiebeleid en trainingsprogramma’s en het verrichten van een intern onderzoek indien daartoe aanleiding is. In dat kader adviseert Madelon ook over het nemen van gepaste vervolgstappen, zoals de voor- en nadelen van zelfmelden (self-reporting) bij de autoriteiten. Ook publiceert Madelon regelmatig updates over relevante ontwikkelingen op dit vlak.

Voordat Madelon in oktober 2016 bij JahaeRaymakers in dienst trad, werkte zij in het Fraud & Compliance team van Boekel De Nerée. Nadien is zij werkzaam geweest binnen het Corporate Investigations, Compliance & Defence team van Loyens & Loeff.

Madelon is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) en de Woman's White Collar Defense Association (WWCDA).

Madelon publiceert regelmatig blogs en artikelen. Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief en volg JahaeRaymakers via LinkedIn.

Ons team