• Nieuws & Publicaties
  • Veroordeling LuxLeaks klokkenluider vernietigd door Hof van Cassatie Luxemburg

Veroordeling LuxLeaks klokkenluider vernietigd door Hof van Cassatie Luxemburg

16 feb 2018
Thom Dieben
Het Hof van Cassatie in Luxemburg heeft op 11 januari jl. de veroordeling van één van de personen die het LuxLeaks-schandaal naar buiten bracht, vernietigd.

De medewerker van PwC lekte een groot aantal tax rulings tussen multinationals en de Luxemburgse overheid. Dit deed hij in samenwerking met een andere medewerker in samenwerking met een consortium van onderzoeksjournalisten. De documenten had hij gekopieerd naar een harde schijf vlak voor zijn vertrek bij PwC.

De medewerker werd vorig jaar eerder in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 1.500 euro wegens diefstal, frauduleuze toegang tot het computersysteem en het witwassen van verkregen gegevens. Het hof oordeelde dat de onthullingen in het algemeen belang waren en sprak de medewerker om die reden (alleen) vrij van het schenden van bedrijfsgeheimen.

De hoogste rechtbank in Luxemburg heeft deze beslissing van het hof van beroep vernietigd. Nu hij voldoet aan de criteria van een klokkenluider, had hij niet mogen worden veroordeeld. Volgens de rechtbank was met het verstrekken van de stukken het algemeen belang gediend, waardoor aan hem, in lijn met jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot art. 10 EVRM, de status van klokkenluider toekwam. Hierdoor diende hij te worden vrijgesproken van alle aan hem verweten gedragingen.

Het hof had de medewerker om die reden voor alle feiten die samenhingen met de documenten betreffende de tax rulings moeten vrijspreken. De zaak wordt terugverwezen naar het hof. Daarmee is de zaak met deze uitspraak nog niet tot een einde gekomen.

In Nederland is het bekendmaken van bedrijfsgeheime informatie strafbaar gesteld in art. 273 Sr. Lid 2 van die bepaling bevat een strafuitsluitingssgrond voor de situatie dat de verstrekker van de informatie te goeder trouw aannam dat hij het algemeen belang diende met de bekendmaking van de informatie. Ook in Nederland zou een werknemer die informatie van zijn werkgever naar buiten brengt, naast overtreding van art. 273 Sr, kunnen worden vervolgd voor onder meer computervredebreuk en mogelijk voor witwassen. Deze uitspraak zou kunnen inhouden dat in geval deze werknemer dit doet ‘in het algemeen belang’, ook voor deze feiten een ontslag van alle rechtsvervolging zou moeten plaatsvinden.

Bij het dienen van het algemeen belang kan onder meer worden gedacht aan het naar buiten brengen van bepaalde misstanden binnen een organisatie, denk aan fraude of het aanbrengen van milieuschade door de betreffende organisatie

Nieuws & Publicaties