Risks, Reputations
& Sanctions
Advocaten in integriteitskwesties

De focus op integriteit en de invalshoeken risico, reputatie en sanctie

Integriteit is een kwetsbaar bezit. En steeds meer een bron van aandacht en zorg voor overheden, ondernemingen, instellingen, (zelfstandige) beroepsbeoefenaren, bestuurders en particulieren. Terecht, vinden wij. Als JahaeRaymakers Advocaten richten we onze unieke expertise al jaren op de integriteitsdriehoek: risks, reputations en sanctions. Wij beheersen de risico's, managen in het geding zijnde reputaties en verdedigen tegen dreigende schades en sancties. Dit doen wij met een toegewijd gespecialiseerd team en niet zelden in (internationale) samenwerkingen.

Lees meer

Risks

Participeert u als ondernemer, bedrijf of professional in onze ingewikkelde (internationale) maatschappij, dan neemt u risico’s. Het hoort erbij. Tegelijkertijd eist diezelfde maatschappij meer en meer dat u risico’s op het gebied van bijvoorbeeld corruptie, fraude, witwassen en schendingen van mensenrechten voorkomt. U wordt gevraagd naar uw risk appetite. Het spook van risico-aansprakelijkheid waart rond.

De aandachtsgebieden worden diverser; de risico’s groter. Zij overschrijden niet zelden internationale en juridische grenzen. Wij kennen het mijnenveld en verkennen met u actuele en toekomstige risico’s. Wij maken deze met u inzichtelijk. We zorgen voor een scherpere beeldvorming en daarmee voor een effectieve besluitvorming.

Reputations

Wij leven in een reputatie-economie. Zelden hechtten wij zoveel waarde aan onkreukbaarheid en eerlijkheid, zelden waren fake en vals zo machtig.

Onze advocaten bieden krachtige ondersteuning bij reputatiemanagement. Geen overbodige luxe in een wereld waarin bijvoorbeeld media, toezichthouders of opsporingsdiensten zich (onaangekondigd) aandienen met potentieel enorme reputatieschade. Wij staan ondernemingen, bestuurders, professionals, particulieren, binnen- en buitenlandse (semi)overheden bij met hun vraagstelling over gevoelige kwesties.

Sanctions

Boetes van miljoenen euro’s, gevangenisstraffen, beroepsverboden of uitsluitingen om deel te nemen aan het rechtsverkeer; het gebeurt. En het gebeurt vaak alleen al bij het vermóéden van een overtreding. De reputatieschade daarbij is vaak minstens zo pijnlijk als de materiële.

Onze advocaten beschikken over uitgebreide kennis van (bijzonder) strafrecht, tuchtrecht, bestuursrechtelijk sanctierecht en internationaal privaat- en publiekrecht. Wij denken hierover mee met de cliënt en zijn vaste adviseurs, ook als lawyers lawyer . We geven praktisch en nuchter advies. Door creatief en onbevangen optreden in veelal omvangrijke high profile zaken zijn wij als geen ander in staat de risico's in beeld te brengen, een passende strategie te bepalen en de belangen optimaal te verdedigen. Discreet naar buiten, transparant naar de cliënt.