Ons verhaal

Ons verhaal begint in 2015. Han Jahae, Carel Raymakers, Jurjan Geertsma en Thom Dieben vinden elkaar in hun ambities op het gebied van economisch en internationaal sanctierecht en op risico- en reputatie vraagstukken. In respectievelijk 2019 en 2020 sluiten Dian Brouwer en Cathalijne van der Plas, met eveneens een lange staat van dienst, zich bij de maatschap aan. In 2022 stapt Susanne van Breukelen als partner over naar JahaeRaymakers.

Ons inzicht? Bedrijfsleven en zelfstandige beroepsbeoefenaren krijgen regelmatig een, aan risicoaansprakelijkheid grenzende, verantwoordelijkheid toebedeeld, die niet in verhouding staat met de oorspronkelijke taakstelling. Zaken worden daarbij steeds internationaler. Ons kantoor is gericht op deze niche praktijk. Compromisloze kwaliteit is ons uitgangspunt. Innovatieve, creatieve oplossingen en maximale waarde voor cliënten zijn ons doel. Wij herkennen de passie voor het vak, wij waarderen de originaliteit en creativiteit in elkaar en delen de liefde voor Kuifje, voetbal en Monty Python.

Het blijkt een uitstekende basis: ons kantoor groeit. 

Van klassiek naar pro-actief

De juridische ontwikkelingen razen voort. Wij zien dat de klassieke verdediging lang niet altijd meer de juiste benadering is in het tucht-, straf- of sanctierecht. Tijdens de vaak langlopende  procedures kunnen talloze praktische en fundamentele problemen ontstaan. Denk aan media en reputatieschade, uitsluiting van zakelijk en maatschappelijk verkeer; veroordelingen zonder dat er een rechter aan te pas is gekomen. Met schade die vaak als een zwaardere sanctie wordt gevoeld dan het eindvonnis. Wij zetten met onze proactieve aanpak en verdediging succesvol in op preventie van problemen, compliance met wet- en regelgeving en acteren vaak voordat enige vorm van schade zich kan openbaren.

Internationaal

Inmiddels is het bedrijfsleven steeds internationaler geworden. En krijgen kwesties steeds vaker complexe internationale componenten. Denk daarbij aan vraagstukken met betrekking tot grensoverschrijdende corruptie, fraude, witwassen en sancties maar ook aan asset tracing & recovery, uitlevering en tenuitvoerlegging, internationale en Europeesrechtelijke procedures, zoals bijvoorbeeld bij het Hof van Justitie in Luxemburg en bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Met onze specialistische kennis, onze ervaring met ingewikkelde grensoverschrijdende privaatrechtelijke en publiekrechtelijke kwesties én ons uitstekende (internationale) netwerk zijn wij in staat efficiënte en verrassende oplossingen te bieden voor elke kwestie. Waar ook ter wereld.

Onze cliënten

Wij zijn als advocaten ‘trusted advisors’ voor tal van Nederlandse en buitenlandse (beursgenoteerde) ondernemingen, musea, financiële instellingen en overheden. Wij staan (zelfstandige) beroepsbeoefenaren, zoals accountants, advocaten, belastingadviseurs en notarissen, andere ondernemers, bestuurders en (al dan niet publiek bekende) particulieren bij. Wij adviseren daarnaast dikwijls als 'lawyer's lawyer' andere advocaten- en notariskantoren; dit wil zeggen dat wij vanuit onze bijzondere kennis op de achtergrond als sparringpartner en/of ghostwriter input leveren voor hun dienstverlening.

Onze werkwijze

Vertrouwen, discretie, kwaliteit en vasthoudendheid staan in de vaak precaire en gevoelige kwesties voor ons voorop. Wij streven naar adequate oplossingen voor elke kwestie. Wij zijn nuchter, creatief en onbevangen. Waar mogelijk acteren wij voordat problemen zich openbaren, bij voorkeur op de achtergrond en buiten de rechter om. Als het nodig is strijden wij in de rechtszaal tot het uiterste voor elke cliënt.

Iedere advocaat of medewerker binnen ons kantoor stelt zijn of haar eigen bijzondere expertise ten dienste van specifieke vraagstukken en problematieken van cliënten. Wij doen dit als team. De samenwerking onderling is buitengewoon hecht en die met (internationale) externe advocaten en deskundigen meer dan uitstekend.