Historische zaken

De praktijk van JahaeRaymakers is specialistisch en gevarieerd, van advisering op de achtergrond tot en met procedures bij de hoogste Europese instanties. Graag geven wij u, met consent, een bescheiden, historisch inkijkje in de procespraktijk. In onderstaande zaken traden onze advocaten de afgelopen jaren op. Ze zijn in de media of in gepubliceerde rechtspraak terug te vinden.

Van Gogh Returns! Terugkeer van twee Van Goghs na diefstal.

Op 7 december 2002 werd het Van Gogh Museum in Amsterdam bestolen. De dieven wisten dusdanig vlug het museum binnen te dringen en twee schilderijen mee te nemen naar buiten, dat de politie hen net misliep. De twee dieven werden uiteindelijk opgepakt, maar de schilderijen, ‘Zeegezicht bij Scheveningen’ en ‘Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen’, bleven onvindbaar. Van meet af aan was Carel Raymakers van JahaeRaymakers intensief betrokken bij de zaak: hij stond het museum en de eigenaren van de schilderijen als benadeelde partijen bij in de strafzaak in Amsterdam en in de procedures om de schilderijen terug te krijgen.

De schilderijen werden na veertien jaar, in 2016, teruggevonden in Napels. Zij werden daar aangetroffen door de Guardia di Finanza, een speciale tak van de Italiaanse politie. In nauwe en goede samenwerking met de Nederlandse en Italiaanse autoriteiten begeleidde JahaeRaymakers de veilige terugkeer van de schilderijen. Deze zijn inmiddels voor iedereen weer te bewonderen in het Van Gogh Museum.

Toonaangevende beslissing van de Hoge Raad over het recht op privacy met betrekking tot het uitlezen van smartphones

Iedereen weet dat moderne smartphones niet zomaar gadgets zijn. Voor velen geldt dat onze telefoons ons gehele leven bevatten – ook privéaangelegenheden. Tot voor kort werd in de Nederlandse jurisprudentie echter geen onderscheid gemaakt tussen het uitlezen van een telefoon en, bijvoorbeeld, het controleren van een boodschappentas: de politie had vrij toegang. De advocaten van JahaeRaymakers wilden hierin, geïnspireerd door ontwikkelingen in de Verenigde Staten, verandering brengen.

JahaeRaymakers heeft in twee zaken tot aan de Hoge Raad bepleit dat smartphones privacygevoelig zijn en niet klakkeloos mogen worden uitgelezen. In 2017 ging de Hoge Raad mee in deze redenering. Vastgesteld werd dat de Nederlandse wet- en regelgeving onvoldoende wettelijke grondslag bood voor de politie om een smartphone te doorzoeken of de inhoud daarvan te kopiëren.

Verdediging van beroepsbeoefenaren: wij geven niet op!

In de megazaak Peseta stond JahaeRaymakers een notaris bij die werd verdacht voor fraude, witwassen en het lid zijn van een criminele organisatie. Na jaren van onderzoek en pro-actieve verdediging werd de notaris integraal vrijgesproken.

Hierop startte JahaeRaymakers een civiele aansprakelijkheidsprocedure tegen de Staat der Nederlanden. Ook deze procedure werd door ons gewonnen: bij hoge uitzondering werd bepaald dat de Staat onrechtmatig had gehandeld jegens de notaris, vanwege gebleken onschuld.

Eerste aanspreekpunt bij fraudeonderzoeken en asset tracing & recovery

JahaeRaymakers werd door een multinational ingeschakeld toen grootschalige fraude binnen een Nederlandse dochtermaatschappij aan het licht kwam. Onze advocaten onderzochten de frauduleuze praktijken aan de hand van de beschikbare interne informatie en informatie door voor ons door derden werd ingewonnen. Successen werden door ons geboekt op het civiele speelveld, en daarnaast deden we strafrechtelijk aangifte van de praktijken. Hierop (en op basis van eerder onderzoek) volgde een strafrechtelijk onderzoek en vervolging. JahaeRaymakers stond in deze procedure de dochtermaatschappij bij, die zich als benadeelde partij in de procedure voegde. De verdachte werd in drie instanties veroordeeld en de claim van de dochtermaatschappij werd integraal toegewezen door de strafrechter.

Onderzoek Pluto: integrale vrijspraak

Soms kan de Belastingdienst heel anders denken over de waarde van een object dan commerciële partijen. In deze zaak, met codenaam Pluto, werd een verlieslatend recreatiecomplex verkocht aan een semi-gerelateerde partij voor een prijs die overeenstemde met de taxatie verricht door een professional van een vooraanstaand kantoor. De taxateurs van de Belastingdienst waardeerden het vier keer hoger dan de verkoopprijs. Deze taxatie door de Belastingdienst vond evenwel plaats nadat de semi-gerelateerde koper het complex had doorverkocht voor ongeveer viermaal de prijs die hij zelf had betaald…

De Belastingdienst verdacht de eerste verkoper, de semi-gerelateerde koper en de professionele taxateur ervan dat zij onder een hoedje speelden, en bracht de zaak aan bij het Openbaar Ministerie. Er volgde een jarenlang strafrechtelijk onderzoek, waarbij wij konden aantonen dat de taxatie uitgevoerd in opdracht van de Belastingdienst onjuist was. Alle verdachten werden integraal vrijgesproken.

Procederen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie

JahaeRaymakers is regelmatig betrokken bij zogeheten overleveringszaken, waarin een Europees arrestatiebevel (EAB) is uitgevaardigd tegen een verdachte. Zo een EAB is geldig in alle EU-lidstaten. Om onze cliënten zo goed mogelijk te kunnen bijstaan, gebruiken wij de jurisprudentie en wetgeving van het EU-recht. Dit kan vaak op verschillende manieren worden geïnterpreteerd en dit heeft er in de nodige gevallen toe geleid dat Nederlandse rechters uitleg hebben gevraagd aan het Hof van Justitie in Luxemburg door middel van het stellen van prejudiciële vragen.

JahaeRaymakers heeft veel ervaring met dit soort procedures bij het Hof van Justitie. Een greep uit de onderwerpen waarvoor wij naar Luxemburg zijn afgereisd: het recht om aanwezig te zijn bij de eigen berechting (C-571/17 PPU – Ardic), het primaat van het EU-recht (C-573/17 – Popławski), het recht op vrijheid en veiligheid (C-492/18 PPU – TC ) en de mogelijkheid om een straf aan te passen bij overlevering van een veroordeelde Nederlander aan Nederland (C‑314/18 – SF).