Wij steunen

Als JahaeRaymakers Advocaten maken we ons sterk voor een eerlijke samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Helaas, er bestaat niet zoiets als een ideale wereld. Om toch een bescheiden bijdrage te leveren, steunen wij de Stichting Julia Kids Foundation.

De Stichting Julia Kids Foundation is opgericht uit naam van Julia: een inspirerende jonge vrouw met Down Syndroom. De stichting biedt kansen aan kinderen in Vietnam die het om welke reden ook op 1 - 0 achterstand staan. Zoals de 20 jongens (4 - 18 jaar) in de Sunlight Kids House for Boys, in Ho Chi Minh City (Saigon) in Vietnam. Deze jongens worden vaak van straat gepikt en opgevangen door de politie; sommigen hebben geen ouders meer, zijn van hen gescheiden of om andere redenen op straat terecht gekomen. Is er plek dan worden de jongens opgevangen in het weeshuis. 

Ze wonen samen, worden goed verzorgd, gevoed en begeleid. De jongens gaan in de buurt naar school, de tandarts komt eens per jaar en ook de dokter staat paraat. Elke euro die gedoneerd wordt, gaat rechtstreeks naar de jongens op minimale administratieve kosten na. De stichting garandeert support tot en met 2021. Een hele concrete, directe vorm van “giving back”.