Corporate enforcement in het Nederlandse strafrecht

10 jan 2020
Thom Dieben
In mei van dit jaar verscheen op de website van Mr. een bijdrage waarin gesproken werd over de ver- houdingen tussen het Openbaar Ministerie (OM)/ de FIOD en de advocatuur in het kader van megaschikkingen in strafzaken.

Vanuit de advocatuur werd onder meer bepleit dat als het OM de schikkingspraktijk uit de Verenigde Staten (VS) zou willen kopiëren, het dan ook de US Sentencing Guidelines (USSG) zou moeten kopiëren, op grond waarvan bijvoorbeeld self-reporting (het zelf bij de autoriteiten melden van geconstateerde onregelmatigheden binnen het bedrijf) beloond wordt met een verlaging van het transactiebedrag.2 Het OM gaf te kennen dat het momenteel aan het beoordelen is hoe een zelfmeldregeling en eventueel daarbij behoren- de strafrichtlijnen vorm moeten worden gegeven. Wij zullen eerst aan de hand van enkele Nederlandse megaschikkingen beschrijven wat naar ons idee momenteel de waarde is van selfreporting en andere door een bedrijf genomen of nog te nemen maatregelen in het kader van transacties met het OM. Vervolgens zullen wij de werking van de USSG beschrijven en daarbij ook ingaan op het corporate enforcement beleid van de Amerikaanse Department of Justice (DoJ). Daarna staan wij stil bij de voor- en nadelen van het Amerikaanse systeem om tot slot een aantal aanbevelingen te doen voor het nog door het OM te ontwikkelen Nederlandse corporate enforcement beleid.

Download volledig artikel hier

Nieuws & Publicaties