Cybercrime: heling van (bedrijfs)gegevens

29 jun 2017
Thom Dieben
Bij de Eerste Kamer ligt thans het in 2013 ingediende voorstel voor de Wet computercriminaliteit III.

Onderdeel van dit voorstel is de strafbaarstelling van heling van gegevens (artt. 138c en 139g Sr). Mocht u als bedrijf worden geconfronteerd met de omstandigheid dat uw vertrouwelijke bedrijfsgegevens elders worden aangeboden, dan zijn er met deze wet betere mogelijkheden om na de ontvangst van een aangifte, strafvorderlijk op te treden.

Het wetsontwerp breidt de huidige strafbaarstelling ver(der) uit tot het bezit of de verspreiding van alle vormen van wederrechtelijk verkregen gegevens. Hiermee wordt bijvoorbeeld ook de publicatie van gehackte gegevens, zoals e-mails, spreadsheets of foto’s, strafbaar. Op dit moment kan dit soort handelingen niet worden vervolgd via de huidige helingbepaling, omdat gegevens niet worden aangemerkt als een ‘goed’. Een derde-verkrijger kan bovendien in beginsel niet worden vervolgd voor computervredebreuk. Ook is, wanneer gegevens bij iemand worden aangetroffen, niet altijd te bewijzen dat diegene deze wederrechtelijk heeft verkregen.

Met de strafbaarstelling worden ook situaties geadresseerd waarin personen gegevens van een computer waartoe zij rechtmatige toegang hebben, bijvoorbeeld vanwege hun positie bij een overheidsinstelling of als ICT dienstverlener, zonder daartoe gerechtigd te zijn, voor zichzelf of voor een ander overnemen.

Nieuws & Publicaties