• Nieuws & Publicaties
  • Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in overleg met Openbaar Ministerie over strafrechtelijke vervolging melkveehouders voor fraude met registratie melkvee

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in overleg met Openbaar Ministerie over strafrechtelijke vervolging melkveehouders voor fraude met registratie melkvee

08 feb 2018
Jurjan Geertsma
Uit inspecties van de NVWA op 22 januari 2018 zou een groot aantal vermoedens van fraude met de registratie van melkvee zijn gebleken.

De feitelijke situatie in de melkveebedrijven zou afwijken van de papieren werkelijkheid. In werkelijkheid zou de melkveehouder een grotere veestapel hebben dan op papier, hetgeen niet alleen een financieel voordeel oplevert maar ook een voordeel in het kader van het fosfaatreductieplan. Een juiste registratie en administratie is bovendien van groot belang in het kader van het voorkomen en beheersen van risico’s van dierziekteuitbraak.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaiteit heeft te kennen gegeven elke vorm van fraude onacceptabel te vinden en in dit verband in overleg te zijn met het Openbaar Ministerie over strafrechtelijke vervolging van de melkveehouders en hun bedrijven.

Nieuws & Publicaties