Wwft varia 2019 – Q2

17 apr 2019
Jurjan Geertsma
Risicoprofielen Wwft en advocatuur De lokale dekens hebben standaard risicoprofielen vastgesteld die advocaten kunnen gebruiken bij het vaststellen van hun eigen risicobeleid.

De Wwft dwingt immers tot het vaststellen en vastleggen van zo een risicobeleid. Hierin staat een onderverdeling van risico’s op grond van de factoren cliënt, dienst en land. Als voorbeelden van risicovolle diensten c.q. zakelijke transacties worden onder andere genoemd:

1. Transacties die niet passen bij de normale activiteiten van de cliënt;
2. Grote internationale betalingen zonder duidelijke zakelijke reden;
3. Het opzetten van internationale structuren die eigendom of economisch belang verhullen bijvoorbeeld door gebruikmaking van trust, rechtspersonen met aandelen aan toonder enzovoort;
4. Gebruik van “nominees”: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of begunstigde die is benoemd of aangewezen om voor een ander te handelen;
5. Aandelentransacties waarbij de waarde van de aandelen moeilijk bepaalbaar is;
6. Vastgoedtransacties zoals beschreven in het FEC rapport FEC misbruik vastgoed;

Nieuwe Supranational Risk Assessment (SRA) gepubliceerd door de Europese Commissie

Op 24 juli 2019 heeft de Europese Commissie een nieuwe Supranational Risk Assessment (SRA) gepubliceerd. Instellingen in de zin van de Wwft dienen kennis te hebben van deze SRA , voor zover relevant. De EC heeft hierin 47 producten en diensten als kwetsbaar voor witwassen en financiering van terrorisme gekwalificeerd. Bijzondere aandacht is er voor risico’s ten aanzien van contante transacties, de financiële sector, de non-financiële sector (zoals producenten maar ook juridische dienstverleners), de kansspelensector en de non-profit organisaties.

Egmont Group: checklists voor corruptie

De Egmont Group heeft in juli 2019 een rapport met een lijst met 72 indicatoren vastgesteld die, wanneer ze worden beschouwd in het kader van een transactie, kunnen helpen bij het identificeren van corruptie en het witwassen van de opbrengsten van corruptie. Deze lijst kan zowel de FIU’s als de private instellingen die onder de Wwft vallen dienstig zijn.

Nieuws & Publicaties