Thom Dieben

Advocaat, Partner
Thom Dieben is een veelzijdig jurist. Na het voltooien van de Vrije School studeerde hij rechten aan de Universiteit Maastricht.

Al tijdens zijn studie leerde Thom dat juridische problemen waar burgers, bedrijven en overheden vandaag de dag mee te maken krijgen zich weinig meer gelegen laten aan landsgrenzen en het traditionele onderscheid tussen de verschillende rechtsgebieden. Voor een jurist die deze problemen goed wil begrijpen en oplossen moet wat hem betreft hetzelfde gelden. Vanuit die gedachte en een voorliefde voor het (internationale) strafrecht heeft Thom zijn praktijk als advocaat toegelegd op zaken die zich bevinden op het snijvlak van strafrecht, internationaal publiekrecht en het Europees recht. Dat zijn vaak grensoverschrijdende strafzaken. Hij treedt regelmatig in teamverband met andere advocaten op in andersoortige kwesties zoals civiele zaken en bestuursrechtelijke (boete)procedures. Meestal op de voorgrond maar niet zelden ook op de achtergrond, bijvoorbeeld als ‘lawyer’s lawyer’ vanwege zijn specialistische kennis. Tot de cliënten van Thom behoren bedrijven, (lokale) overheden, bestuurders en commissarissen uit binnen- en buitenland.

Naast zijn werk als advocaat geeft Thom geeft regelmatig cursussen en hoorcolleges. Bijvoorbeeld over de implicaties van het Europese recht voor de strafpraktijk, de naleving van Nederlandse antiwitwaswetgeving (Wwft) of de implicaties van mensenrechten voor het bedrijfsleven (Business & Human Rights). Thom heeft diverse publicaties op zijn naam staan op het gebied van het internationale en Europese strafrecht. Hij is als auteur verbonden aan het Handboek Verdediging en de Strafvordering editie uit de Tekst & Commentaar serie. Thom is lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS), de European Criminal Bar Association (ECBA) en de Adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), die namens de advocatuur wetsvoorstellen met strafrechtelijke implicaties beoordeelt.

In 2010 werd Thom beëdigd als advocaat. Sinds 2017 is hij partner bij JahaeRaymakers.

Thom publiceert regelmatig artikelen en beschouwingen. Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief en volg JahaeRaymakers via LinkedIn.

Ons team