Thom Dieben

Advocaat, Partner
Thom Dieben is een veelzijdig jurist. Na het voltooien van de Vrije School studeerde hij rechten aan de Universiteit Maastricht waar hij in 2010 cum laude zijn master behaalde.

Al tijdens zijn studie leerde Thom dat de juridische problemen van vandaag de dag zich weinig meer gelegen laten aan landsgrenzen en het traditionele onderscheid tussen verschillende rechtsgebieden. Voor een jurist die problemen goed wil begrijpen en oplossen moet wat hem betreft hetzelfde gelden. Vanuit die gedachte en een voorliefde voor het internationale en Europees recht heeft Thom zijn praktijk als advocaat toegelegd op zaken die zich bevinden op het snijvlak van straf- en civielrecht enerzijds en internationaal publiekrecht en Europees recht anderzijds. Bijvoorbeeld grensoverschrijdende strafzaken maar ook civiele en bestuursrechtelijke dossiers met Europees of internationaalrechtelijke aspecten.

Naast zijn werk als advocaat geeft Thom regelmatig cursussen en hoorcolleges. Bijvoorbeeld over de doorwerking van Europees recht in de dagelijkse strafpraktijk, de naleving van Nederlandse antiwitwaswetgeving (Wwft) en de implicaties van mensenrechten en sanctieregelgeving voor beroeps- en bedrijfsleven. Thom is lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) en de European Criminal Bar Association (ECBA).

In 2010 werd Thom beëdigd als advocaat. Sinds 2017 is hij partner bij JahaeRaymakers.

Tot de cliënten van Thom behoren bedrijven, (semi)overheden, vrije beroepsbeoefenaren en bestuurders uit binnen- en buitenland.

Ons team