• Nieuws & Publicaties
  • De Arnhemse villamoord - Een herzieningsprocedure met een uitkomst die niet geruststelt

De Arnhemse villamoord - Een herzieningsprocedure met een uitkomst die niet geruststelt

27 mei 2021
Han Jahae

De Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS) adviseert de Hoge Raad, op verzoek van de procureur- generaal, over de wenselijkheid van nader onderzoek ten behoeve van een door de gewezen verdachte
beoogd herzieningsverzoek. In 2018 oordeelde de ACAS dat in de zaak van de Arnhemse villamoord de (acht) veroordelingen voor betrokkenheid bij een roofoverval met dodelijke afloop als potentieel onveilig moet worden gekwalificeerd. 

Op 20 april 2021 wees de Hoge Raad de herzieningsverzoeken af die door verscheidene van de veroordeelden waren ingediend. Een verschil in opvatting tussen de ACAS en de Hoge Raad is niet per se opzienbarend. In deze bijdrage wil de ACAS echter uitspreken dat zij de uitkomst zorgelijk vindt.

Lees hier de bijdrage van de commissie, waar ook collega Han Jahae lid van is.

Nieuws & Publicaties