Invoering UBO-register weer uitgesteld

09 okt 2017
Jurjan Geertsmah
Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft in de brief van 12 september 2017 aan de Tweede Kamer laten weten dat het concept wetsvoorstel met betrekking tot het centraal UBO-register naar verwachting pas begin 2018 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het streven is dan dat in de zomer van 2018 het Nederlandse uiteindelijk belanghebbenden (UBO-)register operationeel is.[1]

Zoals in de voorgaande nieuwsbrief vermeld wordt er in Nederland, ter implementatie van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn[2], een centraal register met informatie over UBO-register opgezet. Dit UBO-register zal in belangrijke mate moeten gaan bijdragen aan de beschikbaarheid van informatie over uiteindelijk belanghebbenden. De consultatiefase leidde tot veel reacties uit de praktijk. Derhalve maakte kort voor het verstrijken van de implementatietermijn (d.d. 23 juni 2017) het Ministerie van Financiën bekend dat de invoering van het UBO-register vertraging had opgelopen en dat het streven was om het concept wetsvoorstel in de tweede helft van 2017 bij de Tweede Kamer in te dienen. Nu wordt door Staatssecretaris Eric Wiebes duidelijk gemaakt dat het wetsvoorstel pas begin 2018 bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Het register is, met name op het gebied van privacybescherming, een veelbesproken onderwerp. Hopelijk resulteert de extra tijd in een meer doordachte wetgeving en een UBO-register dat betere privacybescherming voor UBO’s en meer duidelijkheid voor instellingen biedt die met het register moeten werken.

Drie landen, te weten Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, hebben de UBO-implementatietermijn van 26 juni 2017 wel gehaald. Deze landen hebben dus een operationeel UBO-register.[3] Dit betekent dat er in voorgemelde landen al verplichtingen en deadlines gelden betreffende het registreren als UBO.

[1] Brief 12 september 2017 Wiebes inzake beantwoording Kamervragen over informatie-uitwisseling. Zie: https://static.financieel-management.nl/documents/16667/kamervragen-informatie-uitwisseling.pdf

[2] Directive EU 2015/849

[3] https://www.nautadutilh.com/globalassets/overview-status-implementation-ubo-register—survey-nautadutilh-31-august-2017.pdf

Nieuws & Publicaties