Noot in JBPr door Cathalijne van der Plas

17 jun 2020
Cathalijne van der Plas
In de JBPr 2020 afl. 2 is een noot opgenomen van Cathalijne van der Plas over de internationale bevoegdheid en de relatieve bevoegdheid van de rechter en hoe deze twee bevoegdheden zich tot elkaar verhouden.

Dit arrest* draait om de internationale bevoegdheid en de relatieve bevoegdheid van de rechter, en hoe deze twee bevoegdheden zich tot elkaar verhouden. Anders dan bij internationale bevoegdheid, hoeft de rechter zijn relatieve bevoegdheid niet ambtshalve te toetsen. De rechter in hoger beroep is eveneens gehouden ambtshalve de rechtsmacht van de Nederlandse rechter te toetsen, ook indien die vraag buiten de grenzen van het door de grieven ontsloten gebied van de rechtsstrijd in hoger beroep valt. Dit geldt ook in de gevallen die worden bestreken door de commune bevoegdheidsregeling van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

* Gerechtshof Den Haag, 14 mei 2019, nr. 200.218.417/01, ECLI:NL:GHDHA:2019:2668 (mr. Lenselink, mr. Joustra, mr. Salomons).

Nieuws & Publicaties