Openbare toegankelijkheid UBO-registers verder uitgebreid

02 feb 2018
Jurjan Geertsma
Op 19 december 2017 heeft de Europese Commissie een herziening van de Vierde anti-witwasrichtlijn (2015/849) gepubliceerd met als resultaat: openbare toegang tot de nationale ‘ultimate beneficial owners’ (UBO)-registers en onderlinge koppeling van deze registers binnen de EU.

De vierde anti-witwasrichtlijn schiep reeds verplichtingen op het gebied van de identificatie van UBO’s van juridische entiteiten en juridische constructies, het opslaan van die informatie en gedifferentieerde niveaus van toegang ertoe. De herziening beoogt nog verder te gaan dan de huidige Vierde anti-witwasrichtlijn.

  • Het UBO-register van ondernemingen en rechtspersonen die in de Europese Unie opereren wordt publiek toegankelijk. Een legitieme belang voor toegang tot het UBO-register is niet meer nodig;
  • Voor trusts en soortgelijke juridische constructies wordt een apart UBO-register verplicht gesteld die alleen toegankelijk wordt personen met een legitiem belang;
  • Om de samenwerking tussen de autoriteiten van de verschillende lidstaten te vergroten zullen de nationale registers beter worden afgestemd op de registers van lidstaten;
  • Informatie over bankrekeningen, kluizen (‘safe deposit boxes’) en het eigendom van onroerende zaken dient te worden geregistreerd.

Nederland heeft op 31 maart 2017 het wetsvoorstel UBO-register ter consultatie aangeboden. Zoals wij in vorige nieuwsbrieven al vermeldden, loopt Nederland achter met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. Op dit moment is nog onduidelijk hoe het Nederlandse UBO-register er precies uit komt te zien, maar naar verwachting wordt het UBO-register tegen of in de zomer van 2018 geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. Voor wat betreft de implementatie van het thans voorliggende herziening dient opgemerkt te worden dat zij eerst goedgekeurd moet worden door de Raad en het Europees Parlement. De aangescherpte regels zullen dan waarschijnlijk eind 2019 gelden voor het UBO-register voor ondernemingen en rechtspersonen, en begin 2020 gelden voor trusts en soortgelijke juridische regelingen.

Nieuws & Publicaties