“Prejudiciële vragen aan het HvJ EU: liever geen pottenkijkers?”

27 jul 2015
Han Jahae
In het Strafblad van deze maand (juli 2015) is een artikel gepubliceerd van Han Jahae en Thom Dieben getiteld “Prejudiciële vragen aan het HvJ EU: liever geen pottenkijkers?”.

Dit artikel beoogt aan de hand van enkele frequently asked questions praktische handvatten aan te reiken voor de Nederlandse strafrechter die overweegt prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ EU of zich geconfronteerd ziet met een verzoek daartoe van het OM of de verdachte. Han Jahae en Thom Dieben zijn beiden als advocaat verbonden aan JahaeRaymakers.

Lees het hele artikel.

Nieuws & Publicaties