• Nieuws & Publicaties
  • Verwacht begin 2018: DNB publiceert good practices voor risicomanagement bij uitbesteding

Verwacht begin 2018: DNB publiceert good practices voor risicomanagement bij uitbesteding

04 feb 2018
Thom Diebe
In haar nieuwsbrief van december 2017 heeft toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) aangekondigd dat zij in het eerste kwartaal van 2018 good practices zal publiceren om banken te helpen beter toezicht te houden op materiële activiteiten die zij uitbesteden.

Financiële instellingen die in Nederland actief zijn en werkzaamheden uitbesteden aan derden blijven verantwoordelijk voor de naleving van de op hen van toepassing zijnde (financiële toezicht)wetgeving met betrekking tot de uitbesteedde werkzaamheden. De financiële toezichtwetgeving, waaronder de Wet op het financieel toezicht en de Pensioenwet staat onder voorwaarden toe dat ondernemingen werkzaamheden uitbesteden.

De laatste jaren heeft DNB meer aandacht voor uitbesteding door financiële instellingen, hetgeen mede blijkt uit het thematisch onderzoek dat DNB begin 2017 heeft uitgevoerd naar het risicomanagement bij uitbesteding door banken. In dit jaar heeft DNB tevens onderzoek gedaan naar uitbesteding door onder meer verzekeraars en pensioenfondsen. Voor laatstgenoemde categorie heeft DNB inmiddels ook guidance gepubliceerd waarin het aanbevelingen heeft gegeven voor alle aspecten van uitbesteding.
In het thematisch onderzoek heeft DNB gesignaleerd dat uitbestedingen door banken licht zijn toegenomen. Daarnaast ziet de toezichthouder dat op het gebied van interne controle met betrekking tot uitbesteding regelmatig een aantal zwakke punten naar voren komt, namelijk:

  1. De managementinformatie over verleende diensten schiet tekort.
  2. Instellingen voeren te weinig of zelfs geen interne controles uit op hun eigen toezichtmaatregelen.
  3. De controle op toegangsrechten voor gevoelige data is gebrekkig.
  4. De aansturing en het beheer van continuïteitsmaatregelen (business continuity management) is niet op orde.

Volgens DNB zijn de uitkomsten van het onderzoek reeds teruggekoppeld aan de deelnemende instellingen. Op afzienbare termijn zullen ook andere instellingen meer inzicht krijgen in (de uitkomsten van) het onderzoek en de guidance vanuit de toezichthouder.

Nieuws & Publicaties