Cathalijne van der Plas

Advocaat, partner
Cathalijne voert vanuit haar unieke specialisme van internationaal privaat- en publiekrecht een internationale praktijk die voor een groot deel bestaat uit asset tracing & recovery, het proces dat gericht is op het terugkrijgen van gelden die zijn ontvreemd van benadeelde partijen.

Daarnaast treedt zij op in grensoverschrijdende kwesties op het snijvlak van internationaal privaat-, publiek-, en sanctierecht, bijvoorbeeld in kwesties over buitenlandse voorrangsregels en kwesties over immuniteit van jurisdictie en immuniteit van executie. Zij heeft ook ruime ervaring met de tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke en arbitrale beslissingen. Vanwege haar bijzondere expertise, wordt zij frequent als lawyer’s lawyer ingeschakeld door andere advocaten voor advies over complexe IPR-vraagstukken, zowel op het terrein van bevoegdheid als toepasselijk recht.

Cathalijne is Fellow van The International Academy of Financial Crime Litigators, Regional Representative Europe van de IBA Asset Recovery Subcommittee en lid van de commissie Corporate Responsibility & Anti-Corruption van de Nederlandse afdeling van de International Chamber of Commerce. Daarnaast is zij co-chair van de Asset Recovery kamer van het Institute for Financial Crime (IFFC).

Cathalijne geeft veelvuldig cursussen aan juridische onderwijsinstellingen, spreekt op seminars in en buiten Nederland en publiceert in diverse wetenschappelijke tijdschriften op het terrein van zowel het IPR als asset tracing & recovery. Ze is in 2005 gepromoveerd op het terrein van het Internationaal Privaatrecht en heeft een vaste aanstelling als docent Internationaal Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Cathalijne publiceert regelmatig artikelen en beschouwingen over o.a. internationaal privaat- en publiekrecht. Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief en volg JahaeRaymakers via LinkedIn.

Ons team