Cathalijne van der Plas

Advocaat, Partner
Cathalijne voert vanuit haar unieke specialisme van internationaal privaat- en publiekrecht een internationale praktijk die voor een groot deel bestaat uit asset tracing & recovery, het proces dat gericht is op het terugkrijgen van gelden die zijn ontvreemd van benadeelde partijen.

Vanwege haar bijzondere expertise, wordt zij frequent als lawyer’s lawyer ingeschakeld door andere advocaten voor advies over complexe IPR-vraagstukken, zowel op het gebied van bevoegdheid, toepasselijk recht en de tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke en arbitrale beslissingen. Daarnaast treedt zij op in grensoverschrijdende kwesties op het snijvlak van internationaal privaat-, publiek-, en sanctierecht, bijvoorbeeld in kwesties over buitenlandse voorrangsregels en kwesties over immuniteit van jurisdictie en immuniteit van executie. Ook verleent zij bijstand bij de uitvoering van rogatoire commissies onder het Haags Bewijsverdrag.

Cathalijne is Fellow van The International Academy of Financial Crime Litigators, Regional Representative Europe van de IBA Asset Recovery Subcommittee en lid van de commissie Corporate Responsibility & Anti-Corruption van de Nederlandse afdeling van de International Chamber of Commerce. Daarnaast is zij co-chair van de Asset Recovery kamer van het Institute for Financial Crime (IFFC).

Cathalijne geeft veelvuldig cursussen aan juridische onderwijsinstellingen, spreekt op seminars in en buiten Nederland en publiceert in diverse wetenschappelijke tijdschriften op het terrein van zowel het IPR als asset tracing & recovery. Twee dagen in de week is zij werkzaam als hoogleraar Internationaal Privaatrecht aan de Universiteit van Leiden

Ons team