Business & Human Rights varia Q1 2021

04 feb 2021
Jurjan Geertsma & Laura van Bavel
In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van Business & Human Rights: het EU Global Human Rights Sanctions Regime en de bijhorende Guidance Note van de Europese Commissie.

EU Global Human Rights Sanctions Regime

Op 7 december 2020 heeft de Europese Unie een tweetal beperkende maatregelen aangenomen om ernstige mensenrechtenschendingen wereldwijd aan te pakken: de EU Global Human Rights Sanctions Regime. Dit sanctieregime bestaat uit het Besluit (GBVB) 2020/1999 van de Europese Raad en de Verordening 2020/1998. De Verordening schept wettelijke verplichtingen voor alle personen, entiteiten en organen in de EU-jurisdictie (hierna: de EU-operatoren). Door het Besluit en de Verordening heeft de Europese Unie nu voldoende instrumenten om ernstige mensenrechtenschendingen overal ter wereld aan te gaan. Het sanctieregime heeft betrekking op o.a. genocide, foltering, slavernij, politieke moorden, gedwongen verdwijning van personen en de willekeurige arrestatie of detentie. Daarnaast kunnen ook andere ernstige misdrijven onder dit sanctieregime vallen als deze wijdverbreid of systematisch van aard zijn, of zeer zorgwekkend in het licht van de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 21 EU-verdrag). Hierbij kan gedacht worden aan mensenhandel, seksueel en/of gender-gerelateerd geweld en schendingen van de vrijheid van meningsuiting.

Dankzij dit sanctieregime kan het mensenrechtenschenders worden verboden om de EU binnen te treden, kunnen hun bezittingen in de EU bevroren worden en wordt het EU-operatoren verboden om geld en economische middelen beschikbaar te stellen aan de mensenrechtenschenders.

Het niet voldoen aan de bepalingen van de Verordening is overigens verboden gesteld in de Sanctieregeling Mensenrechten 2020. Schending van deze bepalingen levert een economisch delict op in de zin van artikel 1 onder 1 van de Wet op de economische delicten.

Guidance Note

Op 17 december 2020 heeft de Europese Commissie een Guidance Note voor deze Verordening gepubliceerd. Deze document beoogt duidelijkheid te scheppen over de implementatie van deze Verordening voor de EU-operatoren en nationale autoriteiten en is een overzichtelijk document voor inzicht over de uitvoering van de Verordening.

Nieuws & Publicaties