• Nieuws & Publicaties
  • De implementatie van het OESO Anti-Corruptieverdrag door Nederland: 20 jaar later

De implementatie van het OESO Anti-Corruptieverdrag door Nederland: 20 jaar later

27 jan 2021
Madelon Stevens
20 jaar anti-corruptiebeleid in Nederland: wat heeft het ratificeren van het OESO Anti-Corruptieverdrag betekend? Een bijdrage van Madelon Stevens aan het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming 2020 nr. 5/6:

In 2021 is het 20 jaar geleden dat Nederland het OESO Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale transacties (het OESO Anti-Corruptieverdrag) heeft geratificeerd. Hoe staat het ervoor? In deze bijdrage wordt eerst kort terug geblikt op eerdere evaluaties door de OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions (de Working Group) ten aanzien van de implementatie en handhaving door Nederland van het OESO Anti-Corruptieverdrag. Daarna volgt een bespreking van enkele belangrijke punten uit het op 5 november jl. door de Working Group gepubliceerde Fase 4 evaluatierapport. Tot slot volgen enkele gedachten over wat we de komende periode aan veranderingen in het Nederlands anti-corruptiebeleid kunnen verwachten.

Voor abonnees van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming via deze link beschikbaar

Nieuws & Publicaties