De Wet voorkoming misbruik chemicaliën

13 jun 2022
Oscar Pluimer

Eerder berichtten wij u in onze nieuwsbrief over een wetsvoorstel ter uitbreiding van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën (Wvmc). Met dit wetsvoorstel werd beoogd om handelingen strafbaar te stellen met stoffen die (nog) niet zijn geregistreerd op grond van de op dit terrein relevante Europese verordeningen, maar geen legale toepassing zouden hebben.

In een artikel plaatste Oscar Pluimer op grond van uiteenlopende redenen de nodige kanttekeningen bij het wetsvoorstel. Naar aanleiding van zijn artikel is over deze kanttekeningen in de literatuur een discussie ontstaan. Als laatste loot aan de stam in deze discussie heeft Oscar Pluimer in een naschrift uiteengezet waarom de gemaakte opmerkingen in reactie op zijn kanttekeningen geen hout snijden. Lees het naschrift in het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving.

Ten tijde van de discussie in de literatuur was het betreffende wetsvoorstel reeds door de Tweede Kamer aangenomen. Nadien heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaard. Dit betekent dat sinds 1 januari 2022 de Wvmc een verbod bevat om stoffen die door de minister van Justitie en Veiligheid bij ministeriële regeling zijn aangewezen, in- of uit te voeren, te vervoeren of voorhanden te hebben. Voor zover ons bekend is op dit moment (begin juni 2022) nog geen lijst gepubliceerd van stoffen die onder dit verbod vallen omdat daar geen legale toepassing van bekend zou zijn. Een dergelijke lijst hebben wij althans niet in openbare bronnen kunnen terugvinden.

Nieuws & Publicaties