Het onderzoek door de advocaat in een veranderend compliance landschap

13 jun 2022
Dian Brouwer

De compliance omgeving verandert. Vroeger was het alleen de overheid die normen en gedragsregels aan ondernemingen en organisaties oplegde. Maar tegenwoordig worden MVO en B&HR normen vooral opgelegd en gehandhaafd door particuliere organisaties en de publieke opinie. Dat heeft gevolgen - niet alleen voor ondernemingen en organisaties, maar ook voor advocaten die in dit veld nog "onafhankelijk" feitenonderzoek zouden willen doen. 

Dian Brouwer schreef hierover in Strafblad.

Nieuws & Publicaties