Masterclass Internationale B2B overeenkomsten en ipr

06 apr 2021
Cathalijne van der Plas
Bent u er ook bij op 28 & 29 juni? Cathalijne van der Plas spreekt tijdens de Masterclass ‘Internationale B2B overeenkomsten en ipr’, georganiseerd door het IJI en het T.M.C. Asser Instituut. Er worden verschillende interessante hot topics behandeld, zoals het toepasselijk recht en wat de waarde en betekenis is van een Nederlands vonnis in de EU/derde landen. Bekijk de volledige cursusomschrijving hieronder en meld u aan!

Samenwerking IJI/Asser

Wist u al dat het IJI en het Asser Instituut steeds nauwer samenwerken op het gebied van het IPR? De combinatie van het IJI als praktijktijger en het Asser Instituut met haar sterke academische positie levert een vruchtbare dynamiek op. In dit kader draagt het IJI ook bij aan de reeks Asser Masterclasses die in 2021 worden georganiseerd.

Masterclass internationale B2B overeenkomsten en ipr - 28 en 29 juni

De eerste Masterclass vindt plaats op 28 en 29 juni en heeft betrekking op ‘internationale B2B overeenkomsten en ipr’. Doelgroep: enthousiaste advocaten die hun internationale praktijk willen verbeteren. Het optimaal kunnen benutten van de ipr trukendoos zet de advocaat op een voorsprong en hierop ligt dan ook de primaire focus van de masterclass.

Bekende ipr rechtspractici zullen vertellen over de do’s en don’ts bij de toepassing van de soms zeer ontoegankelijke en versnipperde ipr-regels op het gebied van internationale B2B overeenkomsten. Denk aan de doorgewinterde ipr specialist Martijn Polak, nu vicepresident bij de Hoge Raad en aan advocaat Cathalijne van de Plas die zich in haar procespraktijk voornamelijk bezig houdt met internationaal procederen in geruchtmakende zaken.

Hot topics zullen zijn:

  • vraagstukken rond de internationale bevoegdheid van rechters om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit internationale B2B overeenkomsten;
  • de waarde en betekenis van een Nederlands vonnis in de EU/derde landen en, andersom, de waarde en betekenis van een vreemd vonnis in Nederland;
  • kansen voor de advocaat bij de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen bij EU uniforme procedures, zoals de EU betalingsbevelverordening en het EU bankbeslag: wat is de juiste procedure voor de voorliggende vordering?;
  • het toepasselijk recht, met een bijzondere nadruk op rechtskeuzes in internationale B2B overeenkomsten.

Met betrekking tot deze aspecten wordt telkens een sterke nadruk gelegd op recente ontwikkelingen in rechtspraak en ontwikkelingen die wij in de toekomst kunnen verwachten.

Het exacte programma wordt binnenkort hier bekend gemaakt.

Duur, digitaal, kosten, NOvA erkenning en certificaat

De masterclass duurt twee dagen en wordt digitaal gehouden via Zoom.

Het inschrijfgeld bedraagt €995,-. IJI cliënten krijgen een korting en voor hen bedraagt het inschrijfgeld slechts €745,-

De masterclass is erkend door de NOvA en de advocaat ontvangt dan ook PO punten voor deelname.

Tot slot ontvangt de advocaat een certificaat als bewijs voor deelname.

Inschrijven

U kunt zich hier inschrijven. Hoewel de masterclass digitaal wordt gehouden, zijn de plaatsen zeer beperkt om een nauwe interactie mogelijk te kunnen maken.

IJI coördinator en contactpunt voor vragen

Fieke van Overbeeke, CEO & Legal Counsel van het IJI, coördineert deze masterclass. Neem gerust contact met haar op voor vragen.

Nieuws & Publicaties