Vernieuwde FCPA Resource Guide

23 sep 2020
Madelon Stevens
De vernieuwde FCPA Resource Guide: toenemende focus op effectieve compliance programma’s.

Deze zomer hebben de Amerikaanse Department of Justice (DoJ) en de Securities and Exchange Commission (SEC) een vernieuwde versie van de Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act (Rescource Guide 2.0) gepubliceerd. Het betreft een gedetailleerde compilatie van informatie en analyse met betrekking tot de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en de daarmee verband houdende handhaving van buitenlandse omkoping.

De Resource Guide 2.0 biedt aan de hand van nieuwe zaken en jurisprudentie, nieuwe wetgeving en nieuw beleid een update en verduidelijking ten opzichte van de eerste versie uit november 2012. Daarnaast behelst het een samenvatting van nieuwe policies van de DoJ en SEC die van toepassing zijn in het kader van handhaving van de FCPA, waaronder de FCPA Corporate Enforcement Policy en de DoJ’s Evaluation of Corporate Compliance Programs.

Een nieuw element in de Resource Guide 2.0 betreft de toevoeging van het onderwerp Investigation, Analysis, and Remediation of Misconduct. Volgens de DoJ en SEC is dé maatstaf van een effectief compliance programma: hoe wordt omgegaan met wangedrag. Daarbij is van belang dat een goed werkend en naar behoren gefinancierd mechanisme bestaat om tijdig en grondig onderzoek te doen zodra (een vermoeden van) wangedrag zich voordoet. Documentatie van het onderzoek alsmede het nemen van gepaste disciplinaire of herstelmaatregelen zijn volgens de DoJ en SEC een essentieel onderdeel. Daarnaast dient een bedrijf de lessen die het trekt uit voorkomend wangedrag onder meer te integreren in het beleid en training van medewerkers. Zodoende is een toenemende focus komen te liggen op het hebben en, vanuit een “lessons learned” perspectief, geüpdatet houden van een effectief compliance programma.

De Resource Guide 2.0 heeft tot doel het verschaffen van informatie aan het publiek, inclusief beroepsbeoefenaars en ondernemingen in alle soorten en maten - van kleine bedrijven die voor het eerst in het buitenland zaken doen tot multinationals met dochterondernemingen over de hele wereld. In de Rescource Guide 2.0 is een breed scala aan onderwerpen opgenomen, waaronder:

  • Wie en wat valt onder de anti-omkopings- en boekhoudkundige bepalingen van de FCPA;
  • De definitie van een "buitenlandse ambtenaar";
  • De reikwijdte van de FCPA;
  • Soorten gepaste en ongepaste betalingen;
  • Toepassing van opvolgersaansprakelijkheid in het kader van fusies en overnames; en
  • De kenmerken van een effectief corporate compliance-programma.

Daarnaast zet de Resource Guide 2.0 factoren uiteen die door DOJ en SEC in acht worden genomen bij het besluit om een ​​onderzoek te openen of tot vervolging over te gaan, zoals (vrijwillig) zelfmelden, volledige medewerking verlenen en het nemen van tijdige en gepaste maatregelen, waaronder de implementatie van een effectief compliance programma.

De Resource Guide 2.0 is bedoeld om informatie te geven over Amerikaanse buitenlandse corruptiepraktijken en betreft geen juridisch bindend document. Bedrijven, ook die in andere jurisdicties dan in Amerika gevestigd zijn, kunnen hier niettemin hun voordeel mee doen. Het belang van het hebben van een goed werkend compliance programma en het voorkomen van corruptie wordt ook in Nederland steeds groter, zoals blijkt uit een aantal mega-schikkingen van de laatste paar jaren, waaronder SBM Offshore (2015), Vimpelcom (2016) en ING (2018). De recente berichtgeving dat justitie onderzoek doet naar een Nederlands bedrijf waarin mogelijk uit corruptie afkomstig vermogen van de dochter van de ex-president van Angola zou zijn ondergebracht, is hier ook een voorbeeld van. Helaas biedt het Openbaar Ministerie zelf tot op heden echter geen handreiking in wat het belangrijk vindt aan de inhoud van een compliance programma. Vooralsnog zullen bedrijven het moeten doen met hetgeen wordt gepubliceerd door buitenlandse instanties. De Rescource Guide 2.0 is daarvoor een goed aanknopingspunt.

Meer weten over de FCPA? Neem contact op met Madelon Stevens.

Nieuws & Publicaties