Vertraging Inwerkingtreding Wet kansspelen op afstand

23 sep 2020
Oscar Pluimer
Alweer geruime tijd terug, medio februari 2019, stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel kansspelen op afstand, beter bekend als online kansspelen.

Recent heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid aangekondigd dat deze wet “naar verwachting” in werking zal treden op 1 maart 2021. Initieel werd beoogd om de Wet kansspelen op afstand in werking te laten treden op 1 januari 2021.

Thans wordt voorzien dat de daadwerkelijke opening van de online gokmarkt op 1 september 2021 zal plaatsvinden. Vanaf dat moment moeten online aanbieders zijn aangesloten bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS).

Het uitstel is de zoveelste vertraging in het wetgevingstraject. Gelet op hierop dient nog te worden bezien of de nieuwe datum van 1 maart 2021 wel zal worden gerealiseerd.

Nieuws & Publicaties