De opsporing in bijzondere strafwetgeving: pre-advies Dian Brouwer

08 dec 2023
JahaeRaymakers

Ieder jaar komen vooraanstaande juristen uit Nederland en België samen voor de jaarvergadering van de in 1947 opgerichte ‘Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland’.

Dit jaar vond de jaarvergadering van de vereniging "met de lange naam” in het Belgische Hasselt plaats. In wat vroeger een oude gevangenis was en thans een van de locaties van de Open Universiteit van Hasselt discussieerden de verenigingsleden in sectieverband (de vereniging kent drie secties: publiek-, privaat- en strafrecht) over ontwikkelingen en actuele thema’s binnen hun vakgebied. Basis voor deze discussie was ook dit jaar een door twee van de sectieleden geschreven pre-advies. Het thema voor de sectie strafrecht was dit jaar “De opsporing in bijzondere strafwetgeving”.

Dian Brouwer, partner bij JahaeRaymakers en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht, was verantwoordelijk voor het pre-advies van Nederlandse zijde. Het Belgische pre-advies werd geschreven door Eric van Dooren, raadsheer in het Hof van Cassatie en hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen. Onder voorzitterschap van Daan Doorenbos (Stibbe, Radboud Universiteit Nijmegen) gaven de pre-adviseurs in sectieverband een nadere toelichting bij hun pre-adviezen en werd door de sectieleden gediscussieerd over overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en België op het punt van de opsporing in bijzondere strafwetgeving. Thema’s die aan bod kwamen waren onder meer de gegevensuitwisseling tussen toezichthouder en opsporing, effectieve waarborgen met het oog op het zwijgrecht (nemo tenetur-beginsel) en misbruik van bevoegdheid (détournement de pouvoir).

De pre-adviezen van de verschillende secties dit jaar zijn in een gebundelde uitgave gepubliceerd door Boom Juridisch.

Nieuws & Publicaties