Jurjan Geertsma

Advocaat, Partner
Jurjan Geertsma heeft een expliciete focus op het tucht- en sanctierecht en de reputatievraagstukken die hiermee verband houden. Hij heeft veel ervaring met het managen en oplossen van integriteitskwesties. Hij brengt met cliënten de risico’s in kaart, stelt met hen een passende strategie vast en zoekt proactief en kordaat naar oplossingen. Hij is ervan overtuigd dat in deze complexe, schichtige tijd veelal een rustige, stevige en multidisciplinaire aanpak nodig is om risico’s te beheersen en goede oplossingen te realiseren.

Jurjan is een expert op het gebied van witwas-, corruptie en andere integriteitswet- en regelgeving. Hij verleent bijstand aan bedrijven uit diverse sectoren, aan financiële instellingen, bestuurders en aan zelfstandige beroepsbeoefenaren uit bijvoorbeeld de advocatuur, het notariaat, de accountancy en de zorg, die op enigerlei wijze te maken krijgen met integriteitskwesties zoals strafrechtelijke verdenkingen, bestuursrechtelijke handhaving, interne onderzoeken of toezicht- en tuchtkwesties.

Hij geeft frequent cursussen op het gebied van integriteit, fraude en compliance, anti-corruptie en anti-witwasregelgeving (Wwft), internationale sanctieregelgeving, Business & Human Rights, milieustrafrecht, geheimhoudingsplichten en verschoningsrechten en verzorgt trainingen voor verhoren en doorzoekingen.

Jurjan is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en de European Criminal Bar Association (ECBA). Ook is hij betrokken bij de Corporate Responsibility & Anti Corruption commission van de International Chamber of Commerce (ICC) en de Asset Tracing & Recovery werkgroep van het Institute For Financial Crime (IFFC).

Tot begin 2015 was Jurjan als senior counsel werkzaam bij de praktijkgroep Fraud & Compliance van Boekel de Nerée in Amsterdam.

In 2015 richtte hij samen met Han Jahae en Carel Raymakers JahaeRaymakers op en is daar partner.

Jurjan publiceert regelmatig blogs en artikelen over o.a. tucht- en sanctierecht en reputatievraagstukken. Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief en volg JahaeRaymakers via LinkedIn.

Ons team