Oscar Pluimer

Advocaat
Oscar Pluimer adviseert en verleent rechtsbijstand aan ondernemingen, (financiële) instellingen, zelfstandige beroepsbeoefenaren, bestuurders, leidinggevenden en andere natuurlijke personen in alle facetten van het financieel-economisch en fiscaal sanctierecht.

Hij staat verdachten, getuigen en slachtoffers bij in bestuurs- en strafrechtelijke onderzoeken en procedures. Het accent ligt hierbij op commune fraudedelicten zoals corruptie, omkoping, oplichting, valsheid in geschrift, witwassen en economische delicten (zoals anti-witwasregelgeving (Wwft)). Tevens ondersteunt Oscar betrokkenen in tuchtkwesties en aan sanctierecht gelieerde procedures. Daarnaast treedt hij op in uit- en overleveringszaken, cassatieprocedures en adviseert hij over compliance- en integriteitskwesties.

Oscar is cum laude afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht (Nederlands recht, specialisatie strafrecht) en heeft het multidisciplinair master honoursprogramma van de universiteit – het Excellent mastertracé – met goed gevolg doorlopen. Zijn fascinatie voor het (internationale) financieel-economisch sanctierecht is hier ontstaan. Gedurende deze periode heeft hij praktijkervaring opgedaan bij diverse gerenommeerde advocatenkantoren, de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie.

Na zijn studie is Oscar nagenoeg twee jaar als docent en onderzoeker verbonden geweest aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (WPI) van de Universiteit Utrecht. Voordat hij onderdeel uitmaakte van het team van JahaeRaymakers, was hij werkzaam als juridisch medewerker bij een ander kantoor. Oscar schrijft met regelmaat publicaties op het terrein van het straf- en strafprocesrecht.

Sinds augustus 2017 is Oscar advocaat bij JahaeRaymakers. Hij is bestuurslid (penningmeester) van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).

Oscar publiceert regelmatig artikelen, opiniestukken en beschouwingen. Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief en volg JahaeRaymakers via LinkedIn.

Ons team