Kritisch advies ACS over concept-AMvB uitzonderingen op nieuwe Salduz-wet

23 dec 2016
Han Jahae
De Adviescommissie Stafrecht (ACS) van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft op 5 december jl. een advies uitgebracht over een concept-AMvB van de Minister van Veiligheid en Justitie.

De concept-AMvB strekt – kort gezegd – tot uitwerking van het voorgestelde art. 28ab Sv (Stb. 2016/475) dat voorziet in de mogelijkheid om bij AMvB bepaalde overtredingen aan te wijzen waarvoor het recht op toegang tot een raadsman niet van toepassing is. De Algemene Raad van de NOvA heeft het advies van de ACS overgenomen en ingezonden aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De ACS heeft het wetsvoorstel beoordeeld en is van mening dat er verschillende gebreken aan kleven.

De ACS heeft allereerst een tweetal principiële opmerkingen / observaties:

1. De Minister gaat er ten onrechte van uit dat het dwangmiddel principiële (art. 52 Sv) niet kwalificeert als “vrijheidsbeneming” zoals bedoeld in Richtlijn 2013/48/EU betreffende het recht op toegang tot een raadsman. Bovendien is de ACS van mening dat dit dwangmiddel niet bedoeld is om een verdachte te verhoren terwijl dat wel de reden is dat de Minister bepaalde overtreding wil uitsluiten van het recht op toegang tot een raadsman.

2. Voor bepaalde overtredingen die worden uitgesloten van het recht op toegang tot een raadsman kan naast een geldboete ook hechtenis worden opgelegd. Dit is volgens de ACS niet in lijn met de EU Richtlijn.

Naast deze twee principiële opmerkingen / observaties heeft de ACS ook nog enkele vragen en enkele opmerkingen van meer redactionele aard.

De ACS heeft als opdracht om de Algemene Raad van de NOvA gevraagd en ongevraagd te adviseren op het gebied van strafrechtelijke wet- en regelgeving. Han Jahae en Thom Dieben, beide advocaat bij JahaeRaymakers, zijn lid van de ACS.

Het volledige advies van de ACS is hier te downloaden.

Nieuws & Publicaties